สถาบันขงจื่อ มฟล. จัดโครงการ Chinese Corner Series Activities เผยแพร่วัฒนธรรมจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน

หมวดหมู่ข่าว: SDG04 SDG10 SDG17 ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และ สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการ Chinese Corner Series Activities ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมจีน ให้แก่คุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน. จ.เชียงราย เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องเรียนของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล. หลังจากพิธีเปิดกิจกรรมแล้วได้มีการนำชมสถานที่ภายในศูนย์ภาษาฯ และสถาบันขงจื่อฯ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและการดำเนินงานด้านส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน จากนั้นเป็นกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมจีน ไม่ว่าจะเป็นการตัดกระดาษจีน การเขียนพู่กันจีน ศิลปะการชงชาจีน ฟังเพลงและร้องจีน ทำความรู้จักเครื่องดนตรีจีน-กู่เจิง เป็นต้น นับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมมิตรภาพ ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

 |   |  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  840 ครั้ง