สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมเป็นคู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดส่งบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "Chiang Rai Road Classic 2020" จัดโดย บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ภายในงานดังกล่าวมีนักจักรยานมืออาชีพและสมัครเล่นเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,000 คน ในส่วนของบูธสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับความสนใจจากนักกีฬาเป็นจำนวนมากที่มาใช้บริการนวดคลายกล้ามเนื้อหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการออกฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้ในสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และเป็นการพัฒนาสู่การเป็นคู่ความร่วมมือระหว่างบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด กับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านการผลิตบัณฑิตต่อไปในอนาคต

  • 725 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ