ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มฟล. ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี จัดเวิร์คช็อปกระดาษปลูกได้ (Plantable Papers) ปลูกจิตสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์วิจัยวัสดุนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Center of Innovative Materials for Sustainability: iMats) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย ผศ. ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว และ ผศ. ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย พร้อมด้วยคณะนักศึกษาในหลักสูตรนวัตกรรมวัสดุ ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดกิจกรรม Waste to Wonder ชุบชีวิต ซองอั่งเปา (Upcycling) สร้างสรรค์ของเหลือใช้ให้ออกมาเป็น กระดาษปลูกได้ (Plantable Papers) เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการนำกระดาษรีไซเคิลจากซองอั่งเป่า ใส่เมล็ดพืช เพื่อทำเป็นกระดาษปลูกได้ ซึ่งมีการออกแบบให้สวยงาม สามารถนำไปประยุกต์เป็นบัตรอวยพร กระดาษห่อของขวัญ หรือของที่ระลึกได้ นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักด้านการจัดการขยะ โดยการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง ซึ่งสอดรับกับนโยบายเพื่อสังคมในการปลูกจิตสำนึกเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมของ มฟล. และ ธนาคารยูโอบี ภายใต้การดำเนินการมุ่งสู่ธนาคารที่ยั่งยืน

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 574 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์