ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Senior Fellow

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีที่ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการรับรองสมรรถนะการสอนตามกรอบการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร The UK Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher Education (UKPSF) ในระดับ Senior Fellow หรือ SFHEA 
.
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยรวมถึง มฟล. ได้นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy (HEA) ประเทศ สหราชอาณาจักร เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของคณาจารย์  การประเมิน (Descriptors) ซึ่งมี 4 ระดับ ได้แก่ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และระดับสูงสุด Principal Fellow
.
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ เปิดเผยว่า การรับรองสมรรถนะการสอนตามกรอบ UKPSF สร้างความภูมิใจให้กับตนเองถือว่าเป็นที่สุดของชีวิตของคนเป็นครู “ที่ผ่านมาได้รับรางวัลมาหลายรายการ แต่รางวัลนี้เป็นสิ่งดีใจที่สุด เพราะว่ารางวัลที่ได้อื่นๆ เป็นรางวัลที่คนข้างนอกมองเห็นเราในแง่มุมต่างๆ แง่มุมบริหารบ้าง วิจัยบ้าง บริการวิชาการบ้าง แต่เป็นคนนอกมองเห็นและเฟ้นหาให้เรา แต่การได้รับรองตามกรอบ UKPSF ระดับ Senior Fellow เป็นสิ่งที่เราทำให้ตัวเอง ทำด้วยตัวเอง เสนอผลงานด้วยตัวเอง ไปให้หน่วยที่ให้ใบรับรองว่าสิ่งที่เราทำมีคุณภาพจริงหรือเปล่า มีมาตรฐานระดับโลกจริงหรือเปล่า อาจารย์จึงถือเป็นที่สุดของชีวิตของคนเป็นครู”

 |   |  2122 ครั้ง