MFii จัด Workshop “Product Photoshoot ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูด”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม Product Photoshoot หัวข้อ "ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ให้น่าดึงดูดใจ" ในวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง MI 210 อาคาร I-Park ตึก M-Square ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ และบุคลากรเข้าร่วมทั้งในรูปแบบ offline และอบรมผ่านระบบ Zoom โดยมีวิทยากรเป็น คุณเกียรติพิพัฒน์ มามูล ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแชร์ประสบการณ์การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ การจัดแสง และจัดฉากสำหรับถ่ายภาพให้น่าดึงดูดและสวยงาม

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 956 ครั้ง
ศูนย์บริการวิชาการMFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม