ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล ‘วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’ จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 และ 27 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ โดยในปีนี้เป็นการมอบรางวัลและทุนฯ รวม 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลในปีที่แล้ว โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ฯพณฯ นายคะสุยะ  นะชิดะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย และด้วยสถานการณ์โควิดนายอะคิฮิโร นิคคาคุ ประธานกรรมการบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถมาเข้าร่วมงานได้ จึงได้ส่งสารเป็นวีดิทัศน์มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลในประเภทหน่วยงาน ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี เป็นผู้รับมอบรางวัล 
.
ทั้งนี้เมื่อปี 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับพิจารณาจากมูลนิธิโทเร ให้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานการค้นพบเชื้อราและเห็ดชนิดใหม่มากกว่า 800 ชนิด มีการจัดเก็บสายพันธุ์ที่สำคัญมากกว่า 10,000 ตัวอย่าง ตัวอย่างแห้งกว่า 20,000 ตัวอย่าง ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีประโยชน์ต่องานวิจัยและอุตสาหกรรม ผลงานวิจัยของศูนย์ความเห็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา คิดเป็นร้อยละ 65 ของการศึกษาด้านเชื้อราในประเทศไทย มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการชั้นนำระดับนานาชาติมากกว่า 800 เรื่อง 
.
และยังได้รับรางวัลระดับนานาชาติอย่างมากมาย อาทิ Young Asian Mycologist Award ในปี 2560 และ 2562, รางวัล Top Peer Reviewer Award ประจำปี 2562, รางวัลผลงานอ้างอิงมากที่สุด Highly cited researcher ด้าน Plant & Animal Science จาก Clavate Analytics ประจำปี 2561 และ 2562 ด้วยผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์มีมาตรฐานสูงและถูกนำไปใช้อ้างอิงอย่างมากมาย ทำให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อราได้รับการจัดอับดับเป็นที่ 1 ของโลกสาขาราวิทยา เมื่อปี 2560 โดย The Center for World University Rankings (CWUR)   
ขอบคุณภาพประกอบจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  www.ttsf.or.th ( qrgo.page.link/jryrp

 |   |  1746 ครั้ง