นักศึกษาการจัดการคว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 จาก AIS BrandAge Award: Smart Farm to Table ปีที่ 11

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ ในการแข่งขัน AIS BrandAge Award: Smart Farm to Table ปีที่ 11 ตอน "Smart Farm to Table" : การตลาดสร้างฟาร์มสุข

ทีม “มาสิ มาแอ่ว”  ประกอบไปด้วย นายป่าไม้ สาราลักษณ์ นางสาวรวิสรา อุดมศรี นางสาวสุพัตรา หมื่นอาจ และ นายนภวัตร พุทธะซา โดยมี อาจารย์พิทธนา น้อยช่างคิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งแผนการตลาดในชื่อ “นุ่มนวล ผลิตภัณฑ์อาหารเหลว สำหรับผู้สูงอายุ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคจำนวน 21 ทีม

โครงการ AIS BrandAge ปีที่ 11 ชื่อตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข” เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มหรือพืชผลทางการเกษตร ประกอบด้วย เกษตรกรรม(สินค้าแปรรูปทางการเกษตร) หรือผู้ประกอบการ OTOP เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือผลิตผลทางการเกษตรแปรรูป โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไปสร้างและพัฒนา ตลอดจนให้ช่วยเหลือเกษตรกรรมแปรรูป เพื่อให้เจ้าของฟาร์มหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนเติบโตแบบยั่งยืน 

 |   |  รางวัล สำนักวิชาการจัดการ  |  2622 ครั้ง