สถาบันชาและกาแฟ มฟล. จัดอบรม "Tea&Coffee Shoot ถ่ายแก้วเก๋ เป๊ะทุกรูป"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Tea-Coffee institute MFU) จัดกิจกรรม Tea & Coffee Workshop ครั้งที่ 1 หัวข้อ "Tea&Coffee Shoot ถ่ายแก้วเก๋ เป๊ะทุกรูป" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้อง Food Makerspace อาคาร M-Square มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน รวมทั้งผู้รับชมผ่าน Facebook Live อีก 25 คน โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจาก คุณออโน้ต พงศกร อารีศิริไพศาล ที่มีบทบาทเป็นทั้งอาจารย์ นักโฆษณา นักถ่ายภาพ และเจ้าของร้านกาแฟ Local Coffee มาเป็นวิทยากร ทั้งยังมี ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟฯ และ คุณกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติร่วมงาน

 |   |  สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร  |  866 ครั้ง