ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 7 (Online & Onsite)

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน อบรมสัมมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอังกฤษพิชิต TOEIC ปีที่ 7 เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting และเรียน Onsite ณ ห้อง E4A-507 อาคารพลเอกสำเภาชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 27 มีนาคม ,3 เมษายน เวลา 09.00 - 16.00 น. และวันที่ 10 เมษายน เวลา 09.00 - 12.00 น. 

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต่อท่าน  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail : academic.cas@mfu.ac.th 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ
โทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 8033-35
LINE ID : academic.mfu
 

                     สมัครออนไลน์       ตรวจสอบรายชื่อ                     

เอกสารดาวน์โหลด

 

 

  

  • 1886 ครั้ง