มฟล. ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัด การแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3 (CIMFU INTERNATIONAL GO TOURNAMENT 2017) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มีผู้ร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศกว่า 250 คน แบ่งเป็น 2 ปะเภทคือ ประเภทเคียว และประเภทเฟรนด์ชิพ โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.หวง เจี้ยงจวิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฝ่ายจีน), นายสุรพล อินทรเทศ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, นายสันติ ศรอารา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด   เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน

      รศ.หวง เจี้ยงจวิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ กล่าวว่า วันนี้เป็นการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติแม่ฟ้าหลวงครั้งที่ 3 โดยสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 250 คนจากทั่วประเทศ กีฬาหมากล้อมหรือโกะนั้นถือกำเนิดขึ้นในประเทศจีนตั้งแต่ 2,500 ปีที่แล้ว ในสมัยโบราณหมากล้อมเป็น 1 ใน 4 ของศิลปะสำคัญของจีน ประกอบด้วย หมากล้อมจีน พู่กันจีน ภาพวาดจีน และดนตรีจีน ซึ่งผู้ที่จะเป็นบัณฑิตต้องมีความสามารถในสิ่งเหล่านี้ ศิลปะการเล่นหมากล้อมนั้นมีการประยุกต์มาตามยุคสมัย เสน่ห์ของการเล่นหมากล้อมนั้นทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมานับพันปี หมากล้อมไม่ใช่เพียงกีฬาที่ทำให้เวลาว่างเกิดคุณค่าเท่านั้น แต่ยังเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านความคิด ต้องใช้ทั้งศาสตร์ด้านการคำนวณ และศิลป์ในความคิดสร้างสรรค์ หมากล้อมเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนเป็นอย่างมาก ในทุกปีจะมีการจัดการแข่งขันหมากล้อมขึ้นหลายรายการ ยิ่งทำให้กีฬาหมากล้อมเป็นที่แพร่หลาย และพัฒนากีฬาหมากล้อมให้ก้าวหน้า หวังว่าการจัดการแข่งขันที่ มฟล. ในครั้งนี้จะเป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนากีฬาหมากล้อม และสร้างเสริมมิตรภาพให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 |   |  สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง