มฟล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา กยศ. ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ที่เป็นนักศึกษากองทุนรายใหม่เข้าร่วมกว่า 800 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกู้ยืม การชำระหนี้คืนกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และเพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า มีความพร้อมในการชำระหนี้คืนกลับสู่กองทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อจัดสรรวงเงินกู้ยืมให้รุ่นน้องได้มีโอกาสในการศึกษาต่อไป ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมทีมงานมาเป็นวิทยากร และมี ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับ

 |   |  มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  813 ครั้ง