ขอแสดงความยินดี ทีมไตรกีฬา มฟล. คว้ารางวัลจากการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมไตรกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้ารางวัลจากการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติรายการลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2020 (Laguna Phuket Triathlon 2020) ที่จัดการแข่งขันไปเมื่อวันวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 นำทีมโดยผู้ควบคุมทีมและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมไตรกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.วรเชษฐ์ จันติยะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
.
ผลงานของนักกีฬา ได้แก่
.
นายเคนชิน มิซึชิมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 th place male Over all) และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นกลุ่มอายุ 18 – 24 ปีชาย(2nd place male age group 18 – 24  male )
.
รางวัลประเภททีมอันดับที่ 2 บุคคลทั่วไป (2nd place male team relay) ประกอบด้วย
1.นายนภวัฒน์ ฉัตรมาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.นายธนาการ โชคอุประแสน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.นายชินกฤต สูงปานเขา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาศิลปะศาสตร์
.
โดยทีมได้รับการสนับสนุนจาก สิงค์ปาร์ค เชียงราย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 |   |  1282 ครั้ง