ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มฟล. นำ นศ.ต่างชาติ จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษแก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ใน จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำนักศึกษาต่างชาติจากประเทศ อเมริกา ฝรั่งเศส เยเมน เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา และญี่ปุ่น ร่วมทำกิจกรรมสอนภาษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ในนามภาคีเครือข่าย ‘สิงห์อาสา’ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทั้งนักศึกษา มฟล. และนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ ทั้งได้เรียนรู้ในรูปแบบที่แปลกใหม่และได้สัมผัสกับมิตรภาพจากผู้คนที่มาจากที่มาที่แตกต่างหลากหลาย
 

  • 2053 ครั้ง