นักวิจัยจาก มฟล. ได้รับเลือกเป็น ‘นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูง’ สาขา Plant and Animal Science

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สถาบัน Clarivate Analytics สหรัฐอเมริกาได้ประกาศรายชื่อนักวิจัยจากทั่วโลกผู้ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด “Highly Cited Researchers 2020” อย่างเป็นทางการ โดยในปี 2020 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 คน ได้แก่ Prof. Dr. Kevin D. Hyde และ Dr. Ruvishika S. Jayawardena ได้รับเลือกให้เป็น “นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูง” ในสาขา Plant and Animal Science ตามที่ Web of Science Group ได้ประกาศรายชื่อ

นอกจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีรายชื่อเป็นนักวิจัยที่ถูกอ้างอิงผลงานวิจัยมากที่สุดในสาขา Plant and Animal Science จำนวน 2 คนแล้วนั้น ยังมีนักวิจัยในสาขาอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีรายชื่อนักวิจัยที่ถูกอ้างอิงผลงานมากที่สุดอีกด้วย โดยในปีนี้ประเทศไทยมีนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงรวมทั้งหมด 9 คน      

รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงถึงมากที่สุด หรือ Highly Cited Researchers Name List ที่ได้รับการประกาศโดยสถาบัน Clarivate Analytics เป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยผู้ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมีนัยยะสำคัญ ผ่านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและถูกอ้างอิงถึงอย่างมากในช่วง 10 ปี โดยมีการประกาศรายชื่อนักวิจัยผู้ถูกอ้างอิงถึงมากที่สุดเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน รายชื่อของนักวิจัยจะถูกจัดแบ่งตามสาขาวิชาของงานวิจัยจำนวน 22 สาขาวิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยในปีนี้นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 6,398 คน จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลจาก recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2020/

  • 1810 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ #ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา