ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ 'Fresh Products for Human Health'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Fresh Products for Human Health” ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง ME-213 ภายใต้โครงการ Visiting Scholars : Prof. Dr. Julian Andrew Heyes จาก School of Food and Nutrition, Massey University, ประเทศนิวซีแลนด์ หากสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่สำนักวิชาฯ โทร 053916737-9

ที่มา: สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 |   |  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  |  1293 ครั้ง