ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่น 9 ทำคะแนนสอบสูงสุดวิชาว่าความ รุ่น45 จากสำนักอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิสรา บุบผา นิติศาสตรบัณฑิต มฟล. รุ่น 9 ลำดวนช่อที่ 13 ที่ทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความรู้อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 45 พ.ศ.2558 ของสำนักอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ

 |   |  สำนักวิชานิติศาสตร์  |  1676 ครั้ง