มฟล. ร่วมมือ Institute of Acupuncture and Moxibustion จากจีน สอนออนไลน์ฝังเข็ม-นวดทุยหนา นักศึกษาแพทย์แผนจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมมือกับ Institute of Acupuncture and Moxibustion , China Academy of Chinese Medical Sciences Beijing, China ภายใต้โครงการ Lancang-Mekong Cooperation (Acupuncture Cooperation Project) จัดสอนห้องเรียนออนไลน์ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ชั้นปีที่ 4, 5, 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยจะจัดสอนทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยการดูแลของ อาจารย์ พจ.รักษ์สุดา ทานิกุจิ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

     โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ Institute of Acupuncture and Moxibustion , China Academy of Chinese Medical Sciences Beijing ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลจีน ในการสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศาสตร์แพทย์แผนจีน แต่ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์

    ทั้งนี้ มีกำหนดการอบรม คือ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 อบรมการฝังเข็มสำหรับความสวยงามและลดความอ้วน โดยวิทยากร Linxin Wei, วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 อบรมการนวดทุยหนาสำหรับนักกีฬา โดยวิทยากร Tong Wang , วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 อบรมวิธีการออกกำลังกายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เช่น ปาต้วนจิ่น โดยวิทยากร Dongsheng Xu, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 อบรมวิธีการฝังเข็มโดยอุปกรณ์ฝังเข็มพิเศษ (เข็มสามเหลี่ยม เข็มผิวหนัง) โดยวิทยากร Jingjing Yang, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 อบรมระบบเส้นลมปราณ โดยวิทยากร Feng yang , วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 อบรมการฝังเข็มร้อยไหม และการแปะยาบนจุดฝังเข็ม โดยวิทยากร Ning Zhang

  • 1189 ครั้ง
  • #สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ