ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xLkSIAKRZ92VxG8eUlr6wvM4HQTY9uzwnLdnrqr4clU/edit?usp=sharing

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที2) ให้ดำเนินการดังนี้
1. ลงทะเบียนรายงานตัวรับทุนการศึกษา ภายในวันที่ 4 พ.ย. 63 (มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา) ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/kvu212cckJPxsNnX9

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมนักศึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563)
รอบที่ 1 เวลา 16.30 - 17.30 น. ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/qfJFNZNXj6KY38or5
รอบที่ 2 เวลา 18.00 - 19.00 น. ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/wfPAzCx3q9hyTkLo6
สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ลงทะเบียนเพื่อแจ้งเหตุผล ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/PQGdeECzkaAEnhsx6


สอบถามเพิ่มเติม ศิริพร ฝ่ายทุนการศึกษา 053-916187

 |   |  1058 ครั้ง