อาจารย์ มฟล. จากกลุ่มวิจัย CEWT ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ NHK world Japan ด้านการกำจัดขยะอันตรายในประเทศไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ตนได้ร่วมสัมมนาและนำเสนอข้อมูลเรื่องการจัดการขยะในช่วง COVID-19 (เน้นขยะติดเชื้อ) ร่วมกับประเทศอื่นๆ รวม 5 ประเทศได้แก่ เนปาล ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย และสาธารณะประชาชนจีน ในงาน 31st JSMCWM annual meeting International symposium "Sound Waste Management in response to the Pandemic of COVID-19" ซึ่งจัดในรูปแบบสัมมนาออนไลน์หรือ Webinar

จากการสัมมนาในครั้งนั้นทางสถานีโทรทัศน์ NHK ของประเทศญี่ปุ่นได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ออกรายการข่าวในช่วง “Live from Bangkok” ผ่านรายการ NHK world Japan โดยข้อมูลที่นำเสนอรวบรวมจากกรมอนามัยและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รวมถึงแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะติดเชื้อ D-germ ที่กลุ่มวิจัย Circular Economy for Waste-free Thailand (CEWT) ของ มฟล. กำลังพัฒนาระบบอยู่ ซึ่งจะทำให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ทราบว่าแหล่งที่มาและปริมาณขยะติดเชื้อแต่ละจุดเป็นอย่างไร เพื่อการวางแผนกำหนดพื้นที่จุดทำลายขยะอันตรายหรือขยะติดเชื้อในอนาคต 

นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวของคณะทำงาน CEWT ของ มฟล. ที่ได้นำเสนอแนวคิดและวิธีในการจัดการกับปัญหาขยะอันตรายออกสู่เวทีโลก

ที่มา: bit.ly/36C89or

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ CEWT  |  1180 ครั้ง