นักศึกษา มฟล. เจ๋ง! คว้ารางวัลการแข่งขันไตรกีฬา"โขงนทีไตรกีฬา นครพนม 2020"

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 และรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จากการแข่งขันไตรกีฬา "โขงนทีไตรกีฬา นครพนม 2020 "

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 จังหวัดนครพนม ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม จัดการแข่งขันไตรกีฬา "โขงนทีไตรกีฬา นครพนม 2020" ณ บริเวณ สวรรค์ชายโขงนครพนมสถานที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ของนครพนม  ซึ่งนักศึกษา มฟล. ได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวผลการแข่งขันปรากฏว่านักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ดังนี้

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 (ประเภทชายเดี่ยวไม่จำกัดอายุ)

Mr. Kenshin Mizushima สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 (ระยะมาตรฐานประเภททีม) ประกอบด้วย 3 คน คือ
1. นายนภวัฒน์ ฉัตรมาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. นายธนากร โชคอุปการะแสน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. นายชินกฤต สูงปานเขา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

การจัดแข่งขันไตรกีฬารายการ "โขงนทีไตรกีฬา นครพนม 2020 " มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายส่งเสริมนิสัยรักการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาที่สามารถฝึกซ้อมแข่งขันได้ในสำหรับการแข่งขันจะแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ไตรกีฬา Olympic Distance ว่ายน้ำ 1.5 กม., จักรยาน 40 กม., วิ่ง 10 กม./ ไตรกีฬาประเภททีม Olympic Team Distance ว่ายน้ำ 1.5 กม., จักรยาน 40 กม., วิ่ง 10 กม./ ทวิกีฬา Duathlon วิ่ง 5 กม., จักรยาน 40 กม., วิ่ง 10 กม. และ ไตรกีฬา Sprint Distance ว่ายน้ำ 750 ม., จักรยาน 20 กม., วิ่ง 50 กม.

ที่มา: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ  |  1410 ครั้ง