ศูนย์บรรณสารฯ รับมอบเกียรติบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ″

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้าร่วมพิธีขอบคุณและรับมอบเกียรติบัตรชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) ประเภทบุคคล ในนามศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

  งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบประกาศนียบัตรแด่บุคคล ชุมชน และองค์กรและผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ให้การรับรองใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอน รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการจากผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน

ที่มา: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 935 ครั้ง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา