มฟล. ครองมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดในโลกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการประกาศผลของ THE World University Rankings 2021  

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุดในโลกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันจากการประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings 2021  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education (THE) ให้อยู่ในกลุ่ม 601-800 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลจากมหาวิทยาลัยไทย 17 แห่งที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับการจัดอันดับในปีนี้

การจัดอันดับ World University Rankings ของ THE พิจารณาจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน 5 ด้านได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching 30%) การวิจัย (Research 30%) การอ้างอิงผลงานวิชาการ (Citation 30%) รายได้จากอุตสาหกรรม (Industry Income 2.5%) และความเป็นนานาชาติ (International Outlook 7.5%) โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับคะแนนด้านการอ้างอิง 60.4 คะแนน และคะแนนด้านความเป็นนานาชาติ 52.7 สูงเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย

สำหรับการจัดอันดับในปีนี้มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 50 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในอันดับที่ 7 ร่วมของอาเซียนที่อยู่ในกลุ่ม 601-800 ของโลก

อันดับมหาวิทยาลัยอาเซียน

1 National University of Singapore Singapore 25

2 Nanyang Technological University Singapore 47

3 University of Malaya Malaysia 301–350

4= Universiti Brunei Darussalam Brunei Darussalam 401–500

4= University of the Philippines Philippines 401-500

6= Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) Malaysia 501–600

7= Chulalongkorn University Thailand 601–800

7= Mae Fah Luang University Thailand 601–800

7= Mahidol University Thailand 601–800

7= Universiti Kebangsaan Malaysia Malaysia 601–800

7= Universiti Malaysia Perlis Malaysia 601–800

7= Universiti Putra Malaysia Malaysia 601–800

7= Universiti Sains Malaysia Malaysia 601–800

7= Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 601–800

7= Universiti Teknologi Petronas Malaysia 601–800

7= Universiti Utara Malaysia Malaysia 601–800

ที่มา:http://bit.ly/MFUTHE2021

  • 9761 ครั้ง
  • #THE #MFU Rankings