สิ่งประดิษฐ์อาจารย์ มฟล. รับรางวัลจากสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ-IFIA

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ “เหรียญเงิน” จากการ Online Sahasak Nimavum 2020 International Invention and Innovation Competition จัดงานโดยสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ (International Federation of Inventors' Associations – IFIA) ณ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 3 - 30 สิงหาคม 2563

ผลงานที่ อาจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล ส่งและได้รับรางวัลจำนวน 2 ชิ้น ได้แก่

1. หุ่นยนต์ขนส่งควบคุมระยะไกลเพื่อใช้งานในภาวะวิกฤตโรค COVID-19

2. เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติพร้อมกล่องครอบศีรษะผู้ป่วยความดันติดลบ และถุงหุ้มสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19

ข้อมูลเพิ่มเติม: slicexpo.com/sn-2020-results

  • 1805 ครั้ง
  • #สำนักวิชาแพทยศาสตร์