นักศึกษาต่างชาติ มฟล. ร่วมกิจกรรมทำอาหารไทย เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านรสชาติ

หมวดหมู่ข่าว: SDG03 SDG04 SDG10 SDG11 SDG16 SDG17 ข่าวเด่น

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมทำอาหารไทย (Cooking with Friends) โดยมีนักศึกษาจากชาติต่างๆ เข้าร่วม เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 102 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 และมีเชฟเบน ภัทรพล เกิดกังวาฬ นักศึกษาเก่าจากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มาเป็นวิทยากรสอนทำอาหารและขนมหวานของไทย ในส่วนอาหารคาวนั้นเป็นเมนูขึ้นชื่อของไทยอย่างผัดไทยและแกงเขียวหวานไก่ ขาดไม่ได้คือเมนูของหวานนั้นเป็นบัวลอยกับลูกชุบ นอกจากจะได้รับความสนุกสนานในการลงมือทำอาหารด้วยตนเองแล้ว นักศึกษานานาชาติยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกินอันมีความหลากหลายของไทย ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาชาติต่างๆ ที่ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และแสดงให้เห็นความใส่ใจของมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 |   |  นักศึกษานานาชาติ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษา  |  2023 ครั้ง