มฟล. ล้ำเปิดตัวกิจกรรมเตรียมความนักศึกษา ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยการร่วมกิจกรรมออนไลน์ใน HLLC 2020

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (Aedo) ได้จัดเปิดกิจกรรม How to live and learn on campus 2020 (HLLC) โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ hllc.mfu.ac.th โดยให้นักศึกษาเข้ามารับชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เหล่าทีมงานได้สรรค์สร้างขึ้นเป็นพิเศษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 หรือ ลำดวนช่อที่ 22 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อนักศึกษาได้ทำการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วยรหัสนักศึกษาของตนเองแล้วจะพบกับคลิปกล่าวเปิดกิจกรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใจความสำคัญว่า นักศึกษาในรุ่นนี้เป็นปีพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นปีที่เร่งการ disruption ให้ขยับขึ้นมา เหตุการณ์รุนแรงจนต้องมีการประกาศหยุดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาแล้ว นักศึกษารุ่นนี้จึงเป็นกลุ่มที่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งการเรียนในรูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนด้านต่างๆ ดังนั้นกิจกรรม HLLC ในปีนี้จึงเป็นการจัดแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกด้วยค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคนจะเตรียมตัวเองให้พร้อมมุ่งมั่นอดทนมีความรู้สึกตื่นเต้นในตัวเองพร้อมที่จะรับกับสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆและอาจารย์เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถฟันฝ่าสิ่งที่ตัวเองต้องปรับในสิ่งแวดล้อมนี้ได้พร้อมๆ กัน

"สำหรับเว็บไซต์ hllc.mfu.ac.th เป็นการเปิดตัวการเรียนรู้แบบคนรุ่นใหม่ด้วยการร่วมกิจกรรมออนไลน์ เป็นความภาคภูมิใจที่อาจารย์อยากจะให้ทุกคนได้ทราบว่า เกมที่ปรากฏอยู่เป็นการสรรค์สร้างจากนักศึกษาของเราเองทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งรูปแบบ การสร้างกิจกรรม การบันทึกคลิป การประยุกต์ใช้ทุกศาสตร์ที่ได้เล่าเรียนมา นำมาซึ่งสิ่งที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้รับชมอยู่ในขณะนี้ และเว็บไซต์นี้เองที่เป็นสิ่งประจักษ์พยานที่ดีที่สุดของการมีคุณลักษณะต้องประสงค์ของ มฟล. คือการเรียนรู้และปรับตัวในสังคม เพราะเมื่อเกิดวิกฤตโควิด – 19 ขึ้นมาทำให้กิจกรรมที่เกิดจัดตามปกติจะต้องเปลี่ยนไป เหล่าทีมงานของ aedo จึงได้มีการพูดคุยประชุมและสรุปออกมาว่าจะให้น้องๆ ลำดวนช่อที่ 22 มีส่วนรวมและได้รับความรู้ ได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ เอกลักษณ์ แนวคิดต่างๆ เฉกเช่นกับที่รุ่นพี่เคยได้เข้ารวมกิจกรรม How to live and learn on campus มาก่อนให้มากที่สุด" อธิการบดี มฟล. กล่าว

ด้วยการทำภารกิจแต่ละฐานหรือพื้นที่ให้สำเร็จ และเมื่อนักศึกษาได้เข้าพิชิตภารกิจเกิน 80% จะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการร่วมโหวตกิจกรรม MFU Content Contest ให้กับเพื่อนๆ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะมี 10 ฐานด้วยกัน ประกอบด้วย Pantheonia Zone ที่ได้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ทูตสันถวไมตรีแห่งชาติด้านสิ่งแวดล้อมคนแรกของประเทศไทย จากสหประชาชาติ (UNEP) มาบอกเล่าเส้นทางสู่ความสำเร็จในการเรียน Teen Lessons กิจกรรมประสบการณ์วุ่นๆ ของวัยรุ่นในวัยเรียน ก้าวข้ามทุกปัญหาอย่างมีสติกับพี่่อ้อย คลับฟลายเดย์ ต่อด้วย The Inspiration ของสำนักวิชา School's God Painting Game กิจกรรมวาดภาพระบายสีเทพประจำสำนักนักของตนเอง Blessing Ceremony and Khan Tok Dinner รู้จักวัฒนธรรมล้านนา การกินขันโตกและพิธีบายศรีสู่ขวัญ และงานเลี้ยงขันโตก MFU Discovery ทดสอบความจำเกี่ยวกับสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย Lamduan Origami กิจกรรมพับดอกลำดวนดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย และประดิษฐ์ด้วยตนเอง Follow the Royal Determination กิจกรรมตามรอยปณิธาน เมื่อชีวิตเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน จากนักเรียน สู่นักศึกษา Grace and Smart Student กิจกรรมการใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างสง่างาม รับฟังมุมมองจาก พี่ปอนด์ ยาคอปเซ่น เกี่ยวกับการวางตัวให้เหมาะสมในฐานะนักศึกษา และปิดท้ายด้วย MFU Content Contest โดยระบบจะเปิดให้น้องๆ ได้เข้ามาเล่นมีส่วนร่วมตั้งแต่วันที่ 10 – 23 สิงหาคม 2563

  • 3193 ครั้ง
  • #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ