มฟล. พร้อมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (AEDO) เตรียมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 หรือกิจกรรม How to Live and Learn On Campus 2020 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ เปิดเผยว่า ในปีนี้มีความพิเศษเพราะมีการปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการคือ hllc.mfu.ac.th และ aedo.mfu.ac.th ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นแม่ฟ้าหลวง ผ่านรายวิชา MFU Character ที่นักศึกษาทุกคนของ มฟล. จะได้เรียนรู้ผ่านการเป็นผู้ร่วมกิจกรรมและผู้จัดกิจกรรม ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะเสริมสร้างคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของการเป็นบัณฑิตแห่งแม่ฟ้าหลวงและตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

      ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาเป็นระยะเวลา 10 กว่าปีแล้ว

      “วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ก็คือเราเล็งเห็นว่านักศึกษาใหม่ของเราต้องเปลี่ยนผ่านจากวัยมัธยม มาสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านจะดีมากๆ ถ้าเกิดว่านักศึกษาเราได้รู้จักวิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และวิธีการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย จึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ เรียกว่ากิจกรรม How to Live and Learn On Campus ประกอบด้วยกิจกรรม How to Live และ How to Learn รับผิดชอบโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ”

     “เนื่องจากปีนี้เรามีสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถเจอกันได้ตามปกติ ซึ่งปกติแล้วกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 5 วัน แต่ปีนี้เราไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบเดิมได้ เราก็จะต้องนำรูปแบบออนไลน์มาใช้ ในตอนที่เราออกแบบกิจกรรมนี้เราก็คิดกันหนักมาก เพราะว่าเราต้องจัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้ครบถ้วน ใน 4 ด้าน ก็คือ วัตถุประสงค์แรก ทำให้นักศึกษารู้จักมหาวิทยาลัยของเรา ซึ่งกิจกรรมที่จะทำให้นักศึกษารู้จักมหาวิทยาลัยของเราก็จะเป็นกิจกรรมที่ท่านอธิการบดีพบนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมที่ให้เรารู้จักปณิธานของสมเด็จย่าและปณิธานของมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า ตามรอยพระราชปณิธาน และกิจกรรม walk rally เดิมจะทำให้นักศึกษาได้รู้จักสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยโดยการเดินไปตามสถานที่ต่างๆ พอปรับมาเป็นรูปแบบออนไลน์ก็ต้องคำนึงว่าจะคงวัตถุประสงค์เดิมได้อย่างไร อย่างกิจกรรม walk rally เราก็จะให้นักศึกษาเล่นเกม drag&drop โดยในเกมจะเป็นแผนที่มหาวิทยาลัย ตัวตึกต่างๆ จะถูกแยกออกไปจากแผนที่ แล้วจะต้องลากไอคอนตึกต่างๆ มาลงช่องว่างในแผนที่ให้ถูกต้องครบถ้วนจึงจะผ่านเกมนี้ได้ และกิจกรรมเด่นอีกอย่างก็คือการพับดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิมมิกของ How to live ก็จะเป็นการพับในรูปแบบออนไลน์ โดยนักศึกษาใหม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ How to Live and Learn on Campus”

      “สำหรับวัตถุประสงค์ที่ 2 ได้รู้จักสำนักวิชาของตนเอง และรู้จักรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะอยู่ในส่วนของกิจกรรม How to learn และวัตถุประสงค์ที่ 3 ก็คือ ได้รู้จักวิธีปรับตัวและวิธีใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมเรามีบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงจากวงการต่างๆ มาถ่ายทอดแรงบันดาลใจ แนะแนวการกำหนดเป้าหมายและเส้นทางชีวิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องทําอย่างไร และประสบการณ์วุ่นๆ ที่เขาจะได้เจอในรั้วมหาวิทยาลัย เขาควรจะเตรียมตัวรับมืออย่างไร รวมถึงกิจกรรมการเป็นนักศึกษาอย่างสง่างาม ส่วนวัตถุประสงค์สุดท้ายของ How to live and learn ก็คือเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความสามารถ ซึ่งเดิมจะเป็นการประกวด Talent contest การประกวดความสามารถน้องใหม่ แต่ปีนี้เนื่องจากเป็นรูปแบบออนไลน์ เราจึงเปลี่ยนเป็น Content contest เปิดกว้างเลยว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมี content ไหน ที่จะสามารถบอกเพื่อนหรือเกิดประโยชน์กับเพื่อน เช่น สมัยนี้วัยรุ่นเขาชอบดู Tiktok ก็จะมีบางคลิปวีดีโอหรือมีบางอย่างที่น่าสนใจ ก็จะเรียกยอดไลค์ได้เยอะ ดังนั้นเราก็จะให้น้องใหม่ได้ครีเอทว่า content อะไรที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเป็นประโยชน์กับเพื่อน ก็ให้ส่งคลิปวีดีโอนำเสนอ content นั้นมาประกวด ทางเราก็จะมีคณะกรรมการคัดเลือกและให้เพื่อนชั้นปีที่ 1 ด้วยกันได้โหวต ถ้าใครเป็นผู้ชนะก็จะได้เป็นผู้ได้รับรางวัล”

      “การจัดกิจกรรมปีนี้ เราใช้สื่ิอหลากหลายมากในแต่ละกิจกรรม ด้วยความที่เป็นรูปแบบออนไลน์ เราคิดกันหนักมาก ถ้าออนไลน์แล้วเป็นรูปแบบเดียวก็จะไม่น่าสนใจ เพราะกิจกรรมค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นแต่ละกิจกรรมก็จะมีกิมมิกที่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่เป็น walk rally ก็จะเป็นในลักษณะเกม drag&drop สถานที่ต่างๆ ลงในแผนที่มหาวิทยาลัย เมื่อถูกต้องครบหมดทุกอย่างแล้วถือว่า mission complete หรือแม้แต่กระทั่งการรู้จักสำนักวิชา How to learn ตรงนี้เราก็จะมีข้อมูลเบื้องต้น ว่าสำนักวิชาของนักศึกษาเมื่อจบไปแล้วเราจะทำอาชีพอะไรได้บ้าง มีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร และถ้าใครจำได้ ปีที่แล้วเรามีเทพน้อยประจำสำนักวิชา ปีนี้เทพเหล่านั้นจะวิวัฒนาการตัวเองโตขึ้นอีกระดับหนึ่ง เด็กๆ จะได้ระบายสีเทพประจำสำนักวิชา และให้น้องๆ ได้เขียนเป้าหมายในการเรียนของตนเอง เหมือนเป็นสัญญากับตนเอง แล้วสามารถโพสลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ตรงนี้ก็จะ mission complete”
      “สำหรับแขกรับเชิญพิเศษในปีนี้ ก็จะมี อเล็กซ์ เรนเดลล์ เป็นคนที่น่ารักมาก เพิ่งได้รับการสถาปนาจาก UN เป็นทูตสิ่งแวดล้อมคนแรกของประเทศไทย พี่อเล็กซ์ก็จะมาแนะแนวทางให้กับน้องๆ การวางเป้าหมายและเส้นทางชีวิต สำหรับวัยนี้เขาควรทำอย่างไร ในส่วนของคลับฟรายเดย์ ปีนี้ ดีเจพี่อ้อย นภาพร ก็ยังมาร่วมกิจกรรมกับเราเช่นทุกปี โดยจะมาในรูปแบบไลฟ์สด ซึ่งน้องๆ ปี 1 ต้องติดตามว่าจะเป็นวันไหนของกิจกรรม How to live and learn กับช่วงประสบการณ์วุ่นๆ ของวัยรุ่นในวัยเรียน ในหัวข้อ Teen lesson เหมือนเดิม”
      “ฝากถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน แม้ในปีนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้เจอหน้ากันแบบ face to face แต่รับรองได้ว่าพี่ๆ ทีมงานทุกคนที่ร่วมกันออกแบบดีไซน์กิจกรรมมา ก็ยังคิดถึงน้องๆ และทำงานทุกอย่างเต็มที่ทุกกิจกรรมเสมอ แล้วเจอกับ How to live and learn on Campus แบบออนไลน์นะคะ” ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าว

  • 1476 ครั้ง
  • #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ