มฟล. จัดพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทานฯ ประจำปี 2560 ณ วัดป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2560 เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยพิธีทางศาสนาเริ่มในเวลา 18.00 น. ประธานในพิธี ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพิธีกรนำกล่าวอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ต่อมาเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์กฐิน” 1 กัณฑ์ โดย เจ้าคณะอำเภอแม่จัน จากนั้นเป็นการถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ นำโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ และหลังเสร็จสิ้นพิธี พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1683 ครั้ง
อธิการบดี