USA. มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้แก่ มฟล.ผ่านกงสุลเชียงใหม่ นำมอบให้กลุ่มชาติพันธุ์ในเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เดินทางมามอบวัสดุด้านสาธารณสุข ชุดป้องกันไวรัส โควิด-19 ส่วนบุคคล รวมมูลค่า 14,500 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 450,000 บาท โดยทางสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล. จะนำไปมอบให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติในโครงการป้องกันภัยจากโรคโควิด-19 ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดเชียงราย โดยวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดซื้อโดยคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย (จัสแมกไทย)

นายฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้จะช่วยป้องกันสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาในเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยนวัตกรรมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยทางศูนย์วิจัยและพันธมิตรเครือข่าย ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติใน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่แรงงานข้ามชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ เกือบ 29,000 คนในจังหวัดเชียงราย ระหว่างการระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โครงการนี้จะช่วยเหลือประชาชนกรกลุ่มเปราะบางถึงมาตราการต่างๆ ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

"นอกจากนี้ได้มีการนำชุดป้องกันโควิด - 19 ซึ่งเป็นชุดสำหรับเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดจำเป็นต้องใช้ และหาซื้อได้ยาก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่มาติดเชื้อไวรัสได้ อย่างไรก็ตามทางรัฐบาลสหรัฐ ก็จะได้มีการประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราก็ยินดีที่ได้ช่วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการริเริ่มที่สำคัญนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น และยืนยาวระหว่างสหรัฐฯ และไทย ผ่านความร่วมมือด้านสาธารณสุขในครั้งนี้ " กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

 |   |  สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  800 ครั้ง