อาจารย์ สนว.แพทย์ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ช่วยบุคลกรทางการแพทย์ผ่านวิกฤต COVID-19 “Invention contest for the benefit of humanity against covid-19”

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ “BRONZE” จากการประกวด Online contest ในหัวข้อ Invention contest VS Corona “Invention contest for the benefit of humanity against covid-19” จาก International federation of inventors association (IFIA)

ผลงานที่ อาจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล ส่งและได้รับรางวัลจำนวน 2 ชิ้น ได้แก่

1. แขนกลตัดกระดูกและเนื้อเยื่อศพ

“Cadaveric skull and tissue cutting manipulator: autopsy equipment that provides safety against airborne infection and covid-19”

2. เครื่องฟอกอากาศชนิดไร้แผ่นกรองสำหรับป้องกันฝุ่นควันและเชื้อจุลชีพร่วมกับระบบกรองน้ำในพื้นที่กึ่งเปิด

“Semi-outdoor filterless air purifier for smog and microbial protection with water purifier system

ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวมีแนวคิดในการจะช่วยให้บุคคลกรทางการแพทย์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการทำงาน ภายใต้สภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงและพร้อมใช้งาน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ของอาจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล อีกด้วย

ที่มา: http://www.istanbul-inventions.org/en/41465/

  • 2350 ครั้ง