อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่รายงานตัวเข้าหอพัก ผู้ปกครองเดินทางมาส่งจากทั่วประเทศ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไวรัสและรักษาระยะห่าง ระหว่าง 2-15 ก.ค. 63 นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเดินทางมารายงานตัวเข้าหอพัก ระหว่างวันที่ 2-15 กรกาคม 2563 โดยส่วนหนึ่งมีผู้ปกครองเดินทางมาส่งจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ก่อนเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าหอพักต้องผ่านการลงทะเบียนจองวันเข้าหอพักล่วงหน้า เพื่อจัดระเบียบและจำกัดจำนวนนักศึกษาเข้าหอได้เพียง 300 คน ต่อวัน เป็นหนึ่งในมาตรการของมหาวิทยาลัยในการลดความแออัดของการจราจร และลดความหนาแน่นของจำนวนผู้คนในบริเวณหอพัก นอกจากนี้ยังมีการจัดจุดคัดกรองก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย พร้อมบริการเจลล้างมือให้กับทุกคน

     รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานและให้กำลังใจกับเจ้าน้าที่จากส่วนพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. และนักศึกษาช่วยงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดคัดครอง พร้อมทั้งมีโอกาสได้ทักทายนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลานในครั้งนี้

    “ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งท่านผู้ปกครอง อยากบอกว่าทางมหาวิทยาลัยเตรียมต้อนรับทุกท่านด้วยวิถีชีวิตปรกติใหม่จริงๆ New Normal นับตั้งแต่ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย จำเป็นต้องทำตามระบบ เพื่อความปลอดภัยของทุกๆ คน เพื่อความสบายใจของครอบครัว ของคนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ระบบคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การรักษาระยะห่าง การใส่สิ่งป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ แม้ว่าขณะนี้อาจจะมีการผ่อนปรนไปค่อนข้างเยอะแล้ว แต่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรายังดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อไม่ประมาทกับสถานการณ์ในช่วงต่อๆ ไป ขอให้สบายใจและวางใจสำหรับผู้ปกครองทุกท่าน ว่ามหาวิทยาลัยเตรียมการพร้อม เช่นเดียวกับนักศึกษาใหม่ที่พร้อมอยากจะมาเจอกันที่มหาวิทยาลัย ขอให้มีความสุขที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคนนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะ” อธิการบดี มฟล. กล่าว

 

คลิก ชมวิดีโอภาพบรรยากาศเข้าหอพักวันแรก

 

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 906 ครั้ง
อธิการบดีส่วนพัฒนานักศึกษา