มฟล. จับมือเครือบุญรอดฯ จัดกิจกรรม “สิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ” หลักสูตร “เครื่องดื่มร้อน-เย็นเต็มสูตร”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดกิจกรรม “สิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ” กลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านอาหาร หลักสูตรที่สอง “เครื่องดื่มร้อน-เย็นเต็มสูตร” เมนูอิตาเลียนโซดา เมนูชา ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกับบริษัทในเครือของ บ.บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้แก่ โซดาสิงห์, ทีมบาริสต้าจากสิงห์ปาร์ค คาเฟ่ โดยทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อบรมสอนทำเบเกอรี่อย่างง่ายพร้อมหลักพื้นฐานด้านสุขอนามัยในร้านอาหารให้แก่ผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า 30 คน ณ ห้องพวงชมพู ชั้น 5 อาคาร M-Square (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ณ ห้องปฏิบัติการครัว ชั้น 4 อาคาร E-Park (M-square) โดยการประสานงานจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มฟล. กล่าวให้ต้อนรับผู้เข้าอบรมและเปิดกิจกรรมว่า มฟล. มีความชื่นชม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ร่วมกับบริษัทในเครือให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีผู้ถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมาก กิจการร้านค้าซบเซาทั่วประเทศ การที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาก็จะเป็นช่องทางในการหารายได้ทั้งหลักและเสริมให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ดูแลครอบครัวได้ในอนาคต

คุณเพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิต ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด กล่าวว่า “การอบรมหลักสูตรเครื่องดื่มร้อน-เย็น เต็มสูตร เพื่อเป็นการสร้างอาชีพในครั้งนี้  ถือว่าเป็นภารกิจทาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือทั้งหมด ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด- 19 แพร่ระบาดบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ใช้ศักยภาพของบริษัทในเครือทั้งหมด ร่วมกับ เครือข่ายของสิงห์อาสาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ นำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ มาอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ เริ่มจากการอบรมกลุ่มทักษะวิชาชีพทางด้านอาหาร เพื่อต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก กับ 3 หลักสูตร คือ 10 เมนูยอดนิยมอร่อยง่ายๆ, หลักสูตรสร้างตัวกับเมนูเดลิเวอรี่ และหลักสูตรเครื่องดื่มร้อน-เย็นเต็มสูตร ซึ่งที่เชียงรายเป็นการอบรมครั้งที่2 ในหลักสูตรนี้โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการใช้สถานที่และทีมวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางบริษัทมุ่งหวังให้ผู้เรียนเมื่อเรียนจบคอร์สแล้วสามารถทำขายได้ทันที ด้วยเงินลงทุนเพียงเล็กน้อย

สำหรับหลักสูตร “เครื่องดื่มร้อน-เย็นเต็มสูตร” ในครั้งนี้  เป็นการอบรมการทำเครื่องดื่มร้อน ได้แก่  เกนมัยฉะ เซนฉะ ชาเขียวลาเต้ และเครื่องดื่มเย็น ได้แก่ ชามะนาว ชาไทย ชาเขียว ต่อด้วยอบรมการทำเครื่องดื่มเมนูอิตาเลี่ยนโซดา และเมนูเบเกอรี่ที่อาจารย์ ปิยะนาฎ จันทร์กระจ่าง อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มฟล. ได้นำมาสอนผู้เข้าอบรมได้แก่ เมนูเค้กกล้วยหอมและ บราวน์นี่ นอกจากนี้ทีมอาจารย์จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล. ได้แก่ ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล และผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ ได้ร่วมให้ความรู้พื้นฐานด้านสุขอนามัยในร้านอาหารให้แก่ผู้เข้าอบรมอีกด้วย

ชมประมวลภาพได้ที่: bit.ly/2AkAKka

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  942 ครั้ง