อาจารย์ Flavie Lepoutre หัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques ชั้น Chevalier

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

อาจารย์ Flavie Lepoutre อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และรักษาการแทนหัวหน้าหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques ชั้น Chevalier (The Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques) เครื่องอิสริยาภรณ์นี้มอบให้เฉพาะพลเรือนที่เก่าแก่ที่สุดของฝรั่งเศส ซึ่งก่อตั้งโดยจักรพรรดิ นโปเลียน โบนาปาร์ต ทั้งนี้อาจารย์ Flavie Lepoutreได้รับการเสนอชื่อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอผ่านต่อนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส

เกณฑ์การมอบรางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศไทย ตลอดจนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภาษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดย H.E. Mr. Gilles Garachon เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

 |   |  1582 ครั้ง