สมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา  นวมินทรบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา  นวมินทรบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 1 ทุน  ทุนละ 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2563  
นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 053916186 หรือ 053916187

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

  1. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา
  2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
  3. ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ

 |   |  4521 ครั้ง