ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) รอบสำนักวิชา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ตามที่ฝ่ายทุนการศึกษาได้รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) เรียบร้อยแล้ว นั้น บัดนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ ทุนมฟล. ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) รอบสำนักวิชา โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ ประจำสำนักวิชาของตนเอง ในระหว่างวันที่ 20  เม.ย. - 1 พ.ค. 63  ซึ่งวันสัมภาษณ์คณะกรรมการฯ ของแต่ละสำนักวิชาจะเป็นผู้พิจารณากำหนด  นักศึกษาแต่ละคนจะเข้ารับสัมภาษณ์คนละ 1  วัน เท่านั้น ผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่สำนักวิชากำหนด**  นักศึกษาต้องติดตามประกาศจากสำนักวิชาของตนเอง หรือหากฝ่ายทุนการศึกษาทราบกำหนดการจากแต่ละสำนักวิชาจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป*                                       

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ชั้น ห้อง 113
โทรศัพท์ 053916186  และ 053916187
Facebook: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดาวน์โหลด • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มฟล. ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) รอบสำนักวิชา 

 |   |  2642 ครั้ง