นศ.การจัดการ เจ๋ง! ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ 'โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2560 ' ระดับภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ “บทความที่มีเนื้อหาดีเด่นระดับปริญญาตรี” จากการประกวดบทความ “โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2560” ​ซึ่งเป็นโครงการประกวดบทความวิเคราะห์ วิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งความภาคภูมิใจ โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จัดโดย ธนาคารแห่งประเท​ศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ที่ร่วมสนับสนุนโครงการ

รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

น.ส.ชนิกานต์ ธรรมรุ่งโรจน์ และ น.ส.ภัทรา ภักดีเศรษฐพงศ์

จากการนำเสนอบทความเรื่อง “The effect of Chinese FDI on Thai economy”

รางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท

นายธัญดนัย อยู่สำราญ

จากการนำเสนอบทความเรื่อง “ดัชนี Happy Planet Index ของชุมชนห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย”

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องนำบทความดังกล่าวเข้าประกวดอีกครั้ง เพื่อชิงรางวัลระดับประเทศ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่​​​​ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

 |   |  1576 ครั้ง