ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560 (คร้งที่2)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้สัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนและได้มีมติคัดเลือกให้นักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและหากได้รับการพิจารณานักศึกษาต้องรายงานตัวเพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติของนักศึกษาทุนการศึกษา ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) ชั้น 3 ห้อง 301 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 053-916186 .....

 

  • ผลการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560 (คร้งที่2)

 

 

 |   |  2099 ครั้ง