MFii เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนัวตกรรม (MFii) เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มชุมชนที่ยังขาดองค์ความรู้และแนวคิดในการจัดการสมัยใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชุมชนให้ดีขึ้น โดยนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนและชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ เปิดรับสามารถสมัครเดี่ยวหรือทีม (ทีมละ7-10 คน) ซึ่งจะต้องมีนักศึกษาตั้งแต่ 2 สำนักวิชาขึ้นไป สมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าฟังชี้แจงโครงการวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครได้ที่:  forms.gle/sid6DoWTmktgkXAM6

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.facebook.com/760867937312429/posts/2805788012820401/

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  1240 ครั้ง