ทีม “วิถีคนรวย” คว้ารางวัลรองชนะเลิศที่ 2 ระดับประเทศจากการแข่งขัน Smart Start Idea by GSB Start up

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม “วิถีคนรวย” ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประเทศ) จากการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอ Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ในโจทย์ "ประกวด Idea WoW ทำ Marketing Content นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน" รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

รายชื่อนักศึกษาประกอบด้วย

สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4

1. นายศักย์ศรณ์ จันทรส

2. นางสาวอาวีณา สุขเหลือง

3. นางสาวสุพิชญา กาวิน

4. นางสาวยลรดี ศรีโลต๋วน

และ นางสาวศศิมาภรณ์ นาคะวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ชมคลิปวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/kritsana.fucharoensook/videos/3142470005766502/

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์  |  1056 ครั้ง