นักศึกษา มฟล. คว้า 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย “The Sun Games 2020”

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ระหว่างวันที่ 7 – 20 มกราคม 2663 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จัดอยู่อันดับที่ 51 จากจำนวนทั้งสิ้น 104 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน

รายชื่อนักศึกษา

นายภวินท์พล วียานนท์ นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” จากการแข่งขันกีฬา “หมากกระดาน” ประเภท/รุ่น “หมากรุกไทยบุคคลชาย”

นางสาวสุชานันท์ ขวัญเมือง นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง” จากการแข่งขัน “เพาะกายและฟิตเนส” ประเภท/รุ่น “โมเดลฟิสิคหญิงสูงเกิน 162 เซนติเมตร”

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  1900 ครั้ง