สนว.การแพทย์บูรณาการและโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมออกบูธให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. และเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดเชียงราย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1406 ครั้ง
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี