นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยภายในงาน "The 22nd Student Clinician Research Program" ภายใต้หัวข้อวิจัย "Efficacy of Zanthoxylum limonella Alston on Biofilm and Gingivitis Controls" "ประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากผสมน้ำมันมะแข่วนต่อการสะสมแผ่นคราบจุลินทรีย์ สภาวะเหงือกอักเสบ และเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์"  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วิไลรัตน์ วรภมร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ทีมวิจัย

1. นทพ.กนกวรรณ กาญจนเรืองโรจน์

2. นทพ.ธัญญพร วชิรโรจน์ไพศาล

3. นทพ.พราวดารา หงษ์สามสิบเจ็ด

4. นทพ.ชินกฤต โพธิ์ศิริ

 |   |  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  1448 ครั้ง