มฟล. ร่วมพิธีทำบุญในโอกาส สวท.เชียงราย ครบรอบ 51 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี การก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย (สวท.เชียงราย) โดยได้มอบของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญนี้แด่นางวรางคณา อุ่นบ้าน ผู้อำนวยการสถานี สวท.เชียงรายและเจ้าหน้าที่

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

  • 1529 ครั้ง
  • #ส่วนประชาสัมพันธ์