นักศึกษานิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภโชค จิรภิญญธร และ นางสาวการเกตุ ชายดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ โดยเข้ารับถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรจากนายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ผู้แทนในนามศาลฎีกา

 |   |  สำนักวิชานิติศาสตร์ รางวัล