นักศึกษา Software Engineering รับรางวัล "นักศึกษาด้านเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ดีเด่น ประจำปี 2562"

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจารวี นุ้ยสาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับคัดเลือก​เป็น​ “นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ​ดีเด่น ผู้มีคุณธรรม​และจริยธรรม​” จากสมาคมสภา​คณบดี​คณะ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ ซึ่งจัดงานมอบรางวัลเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม​ 2562 โดยมีนักศึกษาจาก 20 สถาบันเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว

อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. กล่าวว่า สำนักวิชาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ โดยนางสาวจารวี นุ้ยสายได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักวิชาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในระดับภูมิภาคและระดับชาติหลายโครงการ อาทิ โครงการ The 9th (Giver Recessive) Spark และโครงการคณุอาสา 500 ลี้ ณ ลำปู้น เป็นต้น นอกจากนี้นางสาวจารวี ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการและได้รับรางวัลจำนวนมาก เป็นตัวแทน มฟล. เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอีกด้วย จึงสมควรเป็นผู้แทน มฟล. ในการเข้ารับรางวัล “นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ​ดีเด่น ผู้มีคุณธรรม​และจริยธรรม​” จากสมาคมสภา​คณบดี​คณะ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  918 ครั้ง