มฟล. จับมือญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ จัด ASIAN BEAT แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการร้องเพลงและเต้นรำ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงาน OCA International Exchange Programme, MRA Foundation ประเทศญี่ปุ่น จัดการแสดง 2019 ASIAN Beat Tour : Sing & Dance เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มฟล. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมทางด้านดนตรี ทั้งการร้องเพลงและเต้นรำที่สนุกสนาน ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมการฟ้อนรำดั้งเดิมของแต่ละประเทศ ซึ่งปีนี้ตรงกับช่วงเทศกาลฮอลโลวีนอีกด้วย  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การแสดงทางด้านดนตรีของกลุ่มอาสาสมัครทางวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จำนวน 17 คน ร่วมทำการแสดงพิเศษกับกลุ่มนักศึกษา มฟล. จากชมรมการแสดง MFU Acting and Dance Club, ชมรมดนตรีมหาวิทยาลัย MFU Band นอกจากนี้ยังได้เชิญกลุ่มศิลปินเชียงรายรุ่นใหม่ และสถาบันสอนดนตรีสถานีเชียงราย เข้าร่วมทำการแสดงในกิจกรรมนี้ด้วย นอกจากได้รับสนุกสนานแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีผู้สนใจและนักศึกษา มฟล. เข้าร่วมล้นหลาม

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นานาชาติ  |  1023 ครั้ง