อาจารย์ มฟล. รับรางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่น จากโครงการ “เล่าเรื่องเป็นละคร”

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.ภัททิรา  วิภวภิญโญ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  เข้ารับรางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่น จากโครงการ “เล่าเรื่องเป็นละคร” จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ณ ห้องออดิทอเรียมชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 |   |  สำนักวิชาศิลปศาสตร์