นักศึกษามัลติมีเดียเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน EGAT Animation Awards 2019 ภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล รางวัล/ผลงานเด่น

นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ชนะใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศ ประจำภาคเหนือไปครอง ในกิจกรรมประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ EGAT Animation Awards 2019 ภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม ARK ได้แก่ นายนาวา มนตรีเลิศรัศมี นางสาวพัชชา วิเศษ นางสาวนัฎชา รั้วสำราญ และนางสาวสารุณี ไชยยะ นักศึกษาสาชาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวด EGAT Animation Awards 2019 เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ "50 ปี กฟผ. นวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ภาคเหนือ ซึ่งมีการประกาศผลไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท โดยมี อาจารย์รัชชานนท์ นอบนพ เป็นที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ทีม ARK ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม เพื่อเข้าร่วมอบรมเพิ่มทักษะการผลิต Animation ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 และได้รับคัดเลือก 1 ใน 3 ทีม สุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบประกาศผลและมอบรางวัลเพื่อนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 

ชมผลงานนักศึกษาได้ที่ https://bit.ly/2kHsbZ7 

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  2004 ครั้ง