มฟล. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศ โดยบริจาคได้ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 672-0-36273-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เพื่อผู้ประสบภัย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

 

ผู้บริจาคสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินและที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จรับเงินมาได้ที่

ส่วนพัฒนานักศึกษา ฝ่ายทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

หรือทางโทรสาร 053916380

 

 |   |  1462 ครั้ง