คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเลือกให้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2559 สาขาบริหารการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2559 สาขาบริหารการศึกษา จัดโดย คณะกรรมการอำนวยการจัดงานรางวัลไทย (มูลนิธิเพื่อสังคมไทย) โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ

รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” มอบให้แก่สตรีที่มาจากทุกสาขาอาชีพ ผู้นำองค์กร ผู้บังคับบัญชา เจ้าของธุรกิจ ทุกประเภท กลุ่มสตรีที่ทำงานเพื่อสังคมทุกแขนง กลุ่มผู้ที่มีความชำนาญ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เป็นกำลังใจ ยกย่อง บุคคล และองค์กร ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม สาธารณประโยชน์ และประเทศชาติ

 |   |  1297 ครั้ง