นักศึกษาการจัดการคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชญานิศ บุญภักดี และนางสาวนพิษฐา มากเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับจากการแข่งขันโครงงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน (Project Development) ภายใต้โครงการ ASEAN Youth Forum: Advancing the Partnerships for the Sustainable Promotion of ASEAN Tourism ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ธีรพันธ์ ทัศนิยม อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการเป็นที่ปรึกษา

การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน โดยพุ่งประเด็นที่ “ ความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงจัดงาน “ ASEAN Youth Forum: ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียนอย่างยั่งยืน” ด้วยเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกที่ทรงพลังที่สุดในการช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและมรดกทางธรรมชาติของพวกเขา เหตุการณ์นี้จะพยายามเน้นศักยภาพของเยาวชนอาเซียนเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียนอย่างยั่งยืน

การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขัน 32 ทีมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน +3 มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์สองประการ โดยแต่ละทีมประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันสองคนผู้ควบคุมหนึ่งคนและนักเรียนที่ลงทะเบียนสิบคน หนึ่งในผู้แข่งขันจะเข้าร่วมในการประกวดสุนทรพจน์และทั้งคู่จะมีส่วนร่วมในการตอบคำถามเป็นคู่ นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะมีสมาชิกประมาณห้าคนเพื่อทำงานพัฒนาโครงการการท่องเที่ยวอาเซียน

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  1610 ครั้ง